Търсене

Търсене само в:

Ключова дума упражнения

Открити са общо 4 резултата.

... година, но отскоро - от началото на годината, започнах да преподавам Табата. Все пак за изграждане на красиво и здраво тяло добре е да се съчетават двете форми на фитнеса - упражнения на уредите и Табата. ...
... да из1 5ползваш една и съща музика, едни и същи упражнения, хореография...     За тренировките черпя мотивация от самите хора - какво е нивото им на спортна подготовка, възраст, каква музика ...
... на техниката на избутване, което ще е от полза за правилната техника при всички бутащи упражнения за гърди!                Кои мускули ...
... ХИПОТЕЗА   Предположение ни е, че подходящи и целенасочени спортни и игрови упражнения влияят положително върху развитието на концентрацията и обема на децата.                                            ...